vietbao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi được tin nước này xảy ra nhiều đợt thiên tai lớn.  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
counter