vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 18/08/2019 17/08/2019 (+)/(-)
1 Dầu hoả 15.390 15.390  0%
2 DO 0,001S-V 16.800 16.800  0%
3 DO 0,05S-II 16.500 16.500  0%
4 E5 RON 92-II 19.350 19.350  0%
5 Xăng RON 95-III 20.400 20.400  0%
6 Xăng RON 95-IV 20.500 20.500  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
counter