vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 20/06/2019 19/06/2019 (+)/(-)
1 Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp 950.000 950.000  0%
2 Dầu hoả 15.610 15.610  0%
3 DO 0,001S-V 16.950 16.950  0%
4 DO 0,05S-II 16.650 16.650  0%
5 E5 RON 92-II 19.230 19.230  0%
6 Gas petrolimex bình 12kg van ngang 313.000 313.000  0%
7 Gas Petrolimex bình 13kg 366.800 366.800  0%
8 Xăng RON 95-III 20.130 20.130  0%
9 Xăng RON 95-IV 20.280 20.280  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
counter