vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1 Dầu hoả 15.250 15.250  0%
2 DO 0,001S-V 16.520 16.520  0%
3 DO 0,05S-II 16.220 16.220  0%
4 E5 RON 92-II 19.470 19.470  0%
5 Xăng RON 95-III 20.790 20.790  0%
6 Xăng RON 95-IV 20.890 20.890  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
counter