vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 12/12/2019 11/12/2019 (+)/(-)
1 Dầu hoả 14.960 14.960  0%
2 DO 0,001S-V 16.280 16.280  0%
3 DO 0,05S-II 15.980 15.980  0%
4 E5 RON 92-II 19.810 19.810  0%
5 Xăng RON 95-III 21.070 21.070  0%
6 Xăng RON 95-IV 21.170 21.170  0%
counter