vietbao

GD&TĐ - Theo UBND Thành phố Hà Nội, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 14-17/12, tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại.counter