vietbao

Giá Cả Thị Trường

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 18/11/2019 17/11/2019 (+)/(-)
1 Dầu hoả 14.960 14.960  0%
2 DO 0,001S-V 16.260 16.260  0%
3 DO 0,05S-II 15.960 15.960  0%
4 E5 RON 92-II 19.500 19.500  0%
5 Xăng RON 95-III 20.790 20.790  0%
6 Xăng RON 95-IV 20.890 20.890  0%
counter